en-Územní plán Horšice dnes nabyl účinnosti

06/12/2016

Více na stránkách obce: http://www.obec-horsice.cz/obecni-urad/uzemni-plan