Porotherm Soutěž, 2015

Dům ve vinici

Studie navrhuje rodinný dům na slunný viniční svah do moravského prostředí. Ve svém řešení využívá vhodné polohy a je na jihu z velké části prosklena. Před prosklením jsou terasy, které je na zimu možno zatáhnout a vytvořit tak dvojitou fasádu chránící dům před tepelnými ztrátami.

Hmotový koncept:

Hmotový koncept vychází z hexagonálního půdorysu odkazujícího na včelí plástev. Spojení včel a dobrého vína je v současnosti často opomíjené, přesto se včelařství s vinařstvím vhodně doplňují.

Zastřešení objektu je pojato jako pultová střecha s velkoplošným zasklením. Sklon střechy kopíruje viniční svah.

Dispoziční řešení:

Dům je přístupný autem z přiléhající komunikace v 1. PP nebo lávkou pro pěší ve 2. NP ze severní strany.

Vstupní (2.NP) podlaží je určeno hlavní obytné místnosti s kuchyní. Část tohoto prostoru je otevřena do střechy a nad zbylou částí je relaxační galerie. Galerie umístěná pod střechou slouží relaxu a jako pracovna. Jejím centrálním prvkem je krb. Skleněná střecha zajišťuje dostatek světla a možnost meditovat při pohledu na okolní vinice nebo na noční oblohu. 

V 1. NP je umístěna ložnice a pokoj pro děti, každý s vlastní koupelnou a šatnou. V 1. PP je technické zázemí domu, prádelna, sauna a garáž pro dva osobní automobily nebo viniční traktůrky.

Vertikální komunikace je tvořena točitým schodištěm v centrální části půdorysu.

Energetické zhodnocení:

  • Klimatické podmínky předpokládaného staveniště: Navrhujeme umístění objektu na jižní svahy blízko vinic, předpokládáme tedy slunné a teplé podnebí.
  • Osazení objektu do terénu: Objekt bude osazen ve svahu orientovanému k jihu. 
  • Tvar budovy z hlediska tepelných ztrát: Tvar budovy je navržen jako kompaktní hranol šestiúhelníkového půdorysu. Z hlediska tepelných ztrát je tento tvar velmi výhodný.
  • Orientace vůči světovým stranám: Dům bude zasazen do jižního svahu, svou prosklenou částí bude tedy orientován na jih.
  • Volba systému vytápění: Dům bude vytápěn tepelným čerpadlem systému země - voda. Chlad z vrtů může sloužit pro pasivní chlazení v letních měsících.
  • Využívání obnovitelných zdrojů energie: Na střeše domu budou umístěny solární kolektory, sluneční energie bude využívána pro ohřev teplé vody.
  • Zajištění zdravého vnitřního prostředí: Zdravé vnitřní prostředí bude zajišťovat systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla. Tento systém zabezpečuje optimální výměnu vzduchu bez průvanu, hluku či prachu a s minimální tepelnou ztrátou díky rekuperaci. Nežádoucí tepelné zisky na jižní prosklené části fasády budou odstíněny díky vystupujícím terasám.
  • Hospodaření s dešťovou vodou: Dešťová voda ze střechy bude zachycována a využívána na zálivku rostlin.