Polyfunkční objekt Belánka

Vyhlašovatel: soukromý investor

Předmět soutěže: Předmětem soutěže bylo zpracování variantního řešení fasády a vstupních firemních prostor Polyfunkčního domu Belánka v Plzni.

Rok soutěže: 2015

Filosofie našeho návrhu

"Společnost zabývající se moderními technologiemi si zasluhuje odpovídající sídlo, tedy takové, které sleduje trendy současné světové architektury a nebojí se vynikat."

Video

Podívejte se na naše soutěžní video ...

Soutěžní varianta č. 1 - "KRYSTAL"

Nároží ulic Klatovská a Borská je pojednáno jako krystal. Jeho hrany jsou železobetonové superkonstrukce opláštěné hliníkovým plechem. Vnitřní plochy jsou tvořeny zrcadlující zavěšenou skleněnou stěnou, která ještě více umocňuje pocit krystalu. V úrovni pátého podlaží je přes roh umístěna LED obrazovka, která slouží k propagaci firmy, popřípadě k umístění reklami, aktuálních zpráv apod. Výrazným prvkem tohoto nároží je i zkosený roh v parteru, kde je umístěn hlavní vstup společnosti AIMTEC a.s.

Motiv krystalu se dále opakuje na jižní fasádě v její rohové části a na celém pátém podlaží, které je tímto odlehčeno a zrcadlí oblohu. Větší kovové plochy jsou z ALUKOBONDU v barvě stříbřítý hliník, která koresponduje se superkonstrukcí.

Hlavní hmota fasády s pravidelným rastrem okenních výplní je obložena keramickými maloformátovými prvky, eventuálně kamenem. Každé okno je opatřeno stínícími lamelami v hliníkovém provedení.

Parter je převážně zasklený tmavým reflexním sklem. Části kryjící technické zázemí a vertikální komunikace jsou plné, z pohledového betonu.

Půdorysy, řez

Soutěžní varianta č. 2

Hlavní hmota je opláštěna zrcadlícím trojsklem v hliníkovém rámu s pravidelným rastrem. Oběma nárožím dominují vykloněné obdélné útvary s kulatými rohy. Tyto prvky jsou opláštěny plechem v barvě Ferrari červeň a tmavě modrá s metalízovou povrchovou úpravou. Zasklení v těchto částech je tyrkysové tónované trojsklo.

Jižní fasáda je omítnuta. Řešení parteru je shodné s první variantou