Vnitroblok Krašovská

Vyhlašovatel: Statutární město Plzeň - městský obvod Plzeň 1

Druh soutěže: projektová, architektonická, jednokolová, otevřená - dle Soutěžního řádu ČKA

Rok soutěže: 2016

Návrh parku vychází z přání obyvatel vzešlých z dotazníkového šetření, reaguje na to, jak je prostor v současnosti využíván a přináší do něj další možnosti relaxace i zábavy. Pracuje s hlavními směry pohybu obyvatel, které dále rozvíjí a podporuje. Přidává terénní rozmanitost a druhou výškovou úroveň cest. Funkčně prostor rozděluje do několika zón, které spolu vzájemně souvisejí a ovlivňují se. Návrh je doplněn promyšleným konceptem zeleně s cílem vytvořit příjemně místo pro všechny návštěvníky.