Územní plán Líšina

Územní plán nabyl účinnosti v roce 2014.

Více informací na: https://www.lisina.cz/uzemni-plan/ds-1001/p1=1022