Územní plán Hříškov

Územní plán nabyl účinnosti v květnu 2015. 

Více na stránkách obce: https://www.hriskov.cz/informace-pro-obcany/aktualni-sdeleni/?pageshowing=2&more=392#news392