Kruhový objezd Nepomuk

Vyhlašovatel: Město Nepomuk

Předmět soutěže: Předmětem soutěže bylo řešení nového kruhového objezdu na hlavní silnici I/20 v Nepomuku s použitím tématu sv. Jana Nepomuckého. 

Druh soutěže: projektová, architektonicko - výtvarná, veřejná, jednokolová - regulérní soutěž ČKA

Rok soutěže: 2016

Náš návrh

Střed kruhového objezdu je logickým průsečíkem hlavních tahů, směrů projíždějících vozidel. Tzn. POIN DE VUE je používán tisíce let jako ukončení pohledové osy s příslibem dalšího průhledu. V našem místě je silnice první třídy orientovaná východ - západ, na konkávně vydutém terénu, takže výrazně podtrhne princip duté brány a zároveň siluety proti nebi.

Na celém světe je 300tisíc soch sv. Jana Nepomuckého. Tento světec je zobrazován v ustálené ikonografické podobě - barokního kněze s křížem, svatozáří s hvězdami na místě své smrti - na mostě. Obrys jeho postavy každý pozná. Je to výrazný symbol české krajiny. Proto byla SILUETA použita jako hlavní prvek výtvarného zpracování zadaného tématu. Tento jeho obrys se jako moderní grafika prořízne v ploše. Vzniklý průřez využívá světelných podmínek denní oblohy od východu do západu Slunce.

Kromě siluety je dalším výrazným symbolem SVATOZÁŘ S HVĚZDAMI. Tento krásný symbol je znásoben skleněnými hvězdami po obrysu horní části desky. Skleněné šesticípé hvězdice ve dne září ve Slunci a v noci jsou prosvíceny led - diodami . Deska je mírně prohnutá z výtvarných i statických důvodů a zakotvena v betonovém základu. Mohutný základ vystupuje nad povrch terénu vnitřku kruhového objezdu a má tvar vyduté šesticípé hvězdy.