Územní plán Obytce

Územní plán Obytce nabyl účinnosti v červenci 2016.

Více na: https://www.klatovy.cz/mukt/fr.asp?tab=mukt&id=8508&burl=&pt=UV