Územní plán Puclice

Územní plán Puclice nabyl účinnosti dne 12. 5. 2016. 

Více informací na stránkách obce: https://www.puclice.cz/cs/uzemniplanpuclice/