Územní plán Mnichov

Územní plán nabyl účinnosti v r. 2014.

Více na: https://mesta.obce.cz/vismo/vismo/dokumenty2.asp?id_org=9746&id=1368